ثبت رزومه

لطفا پس از انتخاب قسمت «متقاضی» فرم زیر را به دقت تکمیل کنید.
 • اطلاعات فردی

 • اطلاعات تحصیلی

 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • تجربیات کاری

 • محل فعالیتسمت شغلیمدت زمان فعالیت 
  افزودن یک ردیف جدید
  شامل فعالیت‌های داوطلبانه و شغلی
 • مهارت‌های اجتماعی

 • زبان‌های خارجی

 • نام زبانسطح تسلط(خوب/متوسط/ضعیف) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مهارت‌های فنی در فناوری اطلاعات

 • نام نرم‌افزارسطح تسلط(خوب/متوسط/ضعیف)لینک نمونه کار(در صورت وجود) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام زبانسطح تسلط(خوب/متوسط/ضعیف)لینک نمونه کار(در صورت وجود) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مطالعه

 • کتاب‌های مورد علاقهدلیل علاقه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ورزش

 • نام فعالیت ورزشیسابقه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • هنری

 • نام فعالیت هنریسابقه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ختام

 • نام فرددلیل 
  افزودن یک ردیف جدید