حضور دکتر ستاری در استارتاپ‌ تریگر ۵-ستاک ستاد توسعه ایده‌های کارآفرینانه