کار کردن برروی ایده‌ها توسط تیم‌ها در استارتاپ تریگر