Idea Submit

اگر به ایده ی خود باور دارید و در تلاش هستید تا به واقعیت تبدیل شود، آن را در ستاک ثبت کنید تا این مسیر را با حرفه ای ها شروع کنید و از خدمات ویژه ستاک بهره مند شوید. بعد از ثبت ایده، یک جلسه ی مصاحبه توسط تیم ستاک با شما و اعضای تیم تان برگزار خواهد شد.

پاسخ به سوالات زیر به ما کمک می‌کند که تیم و ایده‌ی شما را بهتر بشناسیم و در صورت ورود شما به برنامه‌ ای Sharif Accelerator بر اساس این داده ها بتوانیم خدمات متناسب با نیازهایتان در اولویت قرار دهیم. برای سوالات پاسخ “درست” وجود ندارد. تمامی فرم‌ها بررسی شده و پاسخ شما تاثیر منفی در روند پذیرشتان نخواهد داشت. ما در پی آن هستیم تا برای تمامی صاحبان ایده در مراحل اولیه‌ی کسب‌و‌کارشان بهترین خدمات آموزشی و حمایتی را ارائه دهیم. بتابراین خواهشمندیم تا به تمامی سوالات در کمال دقت و صداقت پاسخ دهید.