پایش وضعیت و کنترل کیفی مبدل های کاتالیستی
۱۹ بهمن ۱۳۹۶
فراجهش
۱۹ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: آریسا بسپار
صاحب ایده: امیرحسین جان‌زاده
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده
وضعیت: در حال شتابدهی

آریسا، در ابتدا قرص شعله پوش باتری سرب اسیدی تولید کرده و پس از آن شروع به تولید گوی دانسیمتر و چسب های حرارتی بر پایه ی پلیمر نموده است. این چسب ها در حوزه ی گسترده ای از صنایع، هم چون صنعت خودرو، صنایع بهداشتی، صنایع مواد غذایی، صنایع بسته بندی، صنعت لیبل، صحافی و … کاربرد دارند.