ارتباطات سبز شریف

شیپ آپ
۷ اسفند ۱۳۹۶
قبضینو
۸ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: ارتباطات سبز شریف
صاحب ایده: سید محمد عظیمی ابرقویی
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده آبان ماه 96
وضعیت: در حال شتابدهی

ایده محوری ما در تیم ارتباطات سبز شریف مخابره اطلاعات از طریق سیم های برق و ایجاد یک شبکه مخابراتی بر این اساس می باشد که می توان آن را به عنوان یک ایده جدید در هوشمندسازی و مدیریت یک سیستم به طور ویژه لامپ های یک ساختمان در نظر گرفت.  در واقع از سیم های برقی که بخش جدایی ناپذیر هر ساختمانی است به عنوان بستر مخابراتی برای ارسال اطلاعات و در نتیجه مدیریت و برنامه ریزی لامپ هایی که می تواند در هر قسمتی از یک ساختمان موجود باشد بهره ببریم. برای تحقق این امر، پروتکل های مخابراتی مناسب و کارامد و همچنین لایه های فیزیکی و شبکه را طراحی میکنیم. همچنین، مدارات الکترونیک جدید و متناسب  برای ارسال و دریافت روی خطوط برق با هزینه پایین نیز طراحی و پیاده سازی میکنیم.