نو پرداز
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
ویش ورک
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: بای رپیدو
صاحب ایده: محمد جوانشاه
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده اسفندماه 96
وضعیت: در حال پیش شتابدهی

پلاتفرم فروشگاهی BuyRapido سعی در وصل کردن فروشگاه و مشتری به یک دیگر دارد به نوعی که شبکه اجتماعی درست می کند در همین بین به صورت هوشمند سرویس به پیش بینی کالاهای مورد نیاز آینده فروشگاه می پردازد