به اندیشان فرآما

آن یار
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
آذر
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: به اندیشان فرآما
صاحب ایده: حسین کریمی
تعداد اعضا: 4
زمان ورود به شتاب دهنده 95
وضعیت: اتمام شتابدهی و سرمایه‌گذاری شده

فرآما با هدف افزایش آگاهی مردم به خصوص خریداران ساختمان راه اندازی شده است. ارزیابی های انجام شده در زمینه های مختلفی چون سازه، تاسیسات مکانیکی، انرژی و صدا می باشد و با تجهیزات به روز و مدرنی این مهم انجام می پذیرد.