پلتفرم اجتماعی بهشت
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
شریف گرافینا
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: ترجمیک
صاحب ایده: امیر بیدختی
تعداد اعضا: 2
زمان ورود به شتاب دهنده دی ۹۵
وضعیت: اتمام شتابدهی و سرمایه‌گذاری شده

فعالیت گروه ترجمیک بر محور دورکاری آنلاین قرار دارد و در حال حاضر فعالیت های ترجمه و ویراستاری تخصصی را ارائه می دهد