متاب
۱۹ بهمن ۱۳۹۶
سینا آرتارای
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: توان ساز
صاحب ایده: متین طاهری روح
تعداد اعضا: 5
زمان ورود به شتاب دهنده زمستان 94
وضعیت: اتمام شتابدهی

ماموریت توان ساز توسعه تجهیزات “متفاوت” پزشکی و دندانپزشکی است. محصول فعلی توان ساز یک آینه نوردار دندانپزشکی است. ایده اولیه گروه در زمینه توان بخشی بود. بعد از مطالعه بازار و مشتری، بازار این محصول برای شروع را متناسب تشخیص داده شد.