کار و بار
کار و بار
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نیواد
نیواد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
جوجه دستیار شخصی
نام تیم: جوجه
صاحب ایده: محمد رازقی
تعداد اعضا: 4
زمان ورود به شتاب دهنده مهر ۹۵
وضعیت: اتمام شتابدهی
جوجه دستیار شخصی

جوجه نسختین دستیار شخصی‌ای است که جهت استفاده ایرانیان از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند. از جوجه برای بسیاری از اطلاعات ساده و روزمره استاده کرد، درخواست هایی مانند گرفتن بلیت را با نوشتن یا گفتن، پرسید تا جوجه مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای شما را به چیزی که می‌خواهید برساند.