پایدار بتن توانمند

روژمان
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شریف گاما
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: پایدار بتن توانمند
صاحب ایده: امین اسرافیلی
تعداد اعضا: 10
زمان ورود به شتاب دهنده
وضعیت: اتمام شتابدهی و سرمایه‌گذاری شده

بعضی از سارقین به‌قصد بازیافت و فروش چدن بکار رفته دریچه‌ها را می‌ربایند. تولید درپوش منهول با استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته سیمانی (بتن توانمند) پاسخ مناسبی به معضل سرقت دریچه‌های منهول می‌باشد. این دریچه‌ها توان عبور دهی پساب با دبی متوسط بارش در ایران را دارا می‌باشند. ساختار مواد این دریچه‌ها نسبت به بارهای ضربه‌ای مقاوم بوده و در باربر سایش و خوردگی مقاومت شایان توجه ای را از خود به نمایش گذاشته‌اند.