موپُن
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
جابیار
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: دوک
صاحب ایده: احسان ایرانشاهی
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده بهمن ماه 95
وضعیت: در حال شتابدهی

پلتفرم ارتباط گرافیست ها و متقاضیان خدمات چاپ