واکاویک پردازش متن در شتابدهنده شریف
واکاویک
۶ آبان ۱۳۹۶
مینیاتور
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: رایان بار
صاحب ایده: شایان ابطحی
تعداد اعضا: ۲
زمان ورود به شتاب دهنده مرداد ۱۳۹۶
وضعیت: در حال شتابدهی

رایان بار سامانه ای در زمینه حمل و نقل بارهای شهری و عمدتا بین شهری است که صاحبان کالا و رانندگان را بدون واسطه به یکدیگر متصل کرده و با ایجاد بستر رقابتی بین رانندگان،هزینه حمل و نقل را به حداقل رسانده و از طرفی این امکان را برای رانندگان ایجاد میکند که در مسیرهای خود از حداکثر توان خودرویشان برای حمل بار استفاده کرده و بهره وری سیستم حمل و نقل را بهبود دهند.علاوه برآن اطلاعات لحظه ای مکان خودروی حامل را به صاحب کالا نشان می دهد.