کار و بار
کار و بار
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نیواد
نیواد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نام تیم: رایمون
صاحب ایده: محمد رازقی
تعداد اعضا: 4
زمان ورود به شتاب دهنده مهر ۹۵
وضعیت: اتمام شتابدهی و سرمایه‌گذاری شده

رایمون نسختین دستیار شخصی‌ای است که جهت استفاده ایرانیان از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند. از رایمون برای بسیاری از اطلاعات ساده و روزمره استاده کرد، درخواست هایی مانند گرفتن بلیت را با نوشتن یا گفتن، پرسید تا رایمون مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای شما را به چیزی که می‌خواهید برساند.