X-Trader
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
گروه انگیزش چاه نفت وگاز
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: سالپا
صاحب ایده: وحیدرضا جوانمرد
تعداد اعضا: 4
زمان ورود به شتاب دهنده فروردین 96
وضعیت: در حال شتابدهی

جمع‌آوری تجربه‌های شخصی برای‌ ارائه اطلاعات مفید از حال و هوای شرکت‌ها؛ چون معتقدیم که انتخاب درست محیط کار، کیفیت و رضایت از زندگی رو بالا میبره. ما چندتا از بچه‌های شریف، سالپا رو راه انداختیم که از تجربه مصاحبه‌هامون بگیم و به دوستامون کمک کنیم مصاحبه بهتری رو داشته باشند.