فیت شیپ
فیت‌شیپ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
دیدئو
دیدئو
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
سنا
نام تیم: سنا
صاحب ایده: علیرضا داستان
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده فروردین ۹۵
وضعیت: اتمام شتابدهی
سنا

سنا، در حال توسعه ی پلتفرمی برای مشاوران حوزه‌ی آموزش و دانش‌آموزان می‌باشد که از طریق آن مشاوران با صرفه‌جویی چشمگیری در زمان و انرژی خود در آنالیز و مطالعه‌ی روزانه هر دانش‌آموز خود، و از سـوی دیــگر دانش‌آموزان با صرف هزینه‌های مالی و زمان بسیار کمتر، از توصیه‌ها و برنامه‌ریزی‌های روزانه‌ی دقیق در سال تحصیلی خویش بهره می‌برند. این سامانه، با بهره‌گیری از انالیزگرهای متفاوت خود، بر اساس فعالیت‌ها و گزارشات دانش‌آموز، پیشنهادات روزانه‌ی خود را به مشـــــاور ارایه می‌دهد.