پایدار بتن توانمند
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
ابتکار صنعت فاطر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: شریف گاما
صاحب ایده: مهدی زینالو
تعداد اعضا: 2
زمان ورود به شتاب دهنده 94
وضعیت: در حال شتابدهی

در شرایط فرآیندی دشوار بسیاری از ابزارهای اندازه گیری با محدودیت هایی مانند دمای بالا، فشار زیاد یا سایر مشکلات روبه رو هستند که دقت اندازه گیری ارتفاع، چگالی و سطح تماس را کم می کنند. در صورتی که با این تکنولوژی دیگر این مشکلات وجود ندارد: این ابزارهای اندازه گیری پرتویی مبتنی بر پرتو افشانی، با استفاده از تکنولوژی گاما در سخت ترین شرایط اندازه گیری، نتایج دقیق و قابل اطمینانی ارائه خواهد داد.