سینا آرتارای
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ارتباطات سبز شریف
۸ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: شیپ آپ
صاحب ایده:
تعداد اعضا:
زمان ورود به شتاب دهنده دی ماه 95
وضعیت: اتمام شتابدهی و در حال سرمایه‌گذاری

با شیپ‌آپ به راحتی و در کمترین زمان ممکن، بهترین شرایط و قیمت حمل کانتینر از طریق کشتی را به دست بیاورید.