سلام سینما
سلام سینما
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
taskook
تسکوک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
pheebs
نام تیم: فیبز
صاحب ایده:  محمدامین عابدی
تعداد اعضا: 9
زمان ورود به شتاب دهنده  شهریور ۹۵
وضعیت: اتمام شتابدهی و سرمایه‌گذاری شده

فیبز در سال ۹۵ با هدف توسعه practical software و خدمات تلفن همراه، فعالیت خود را آغاز کرده است و تا به امروز، با گسترش فعالیت های خود، مشتریان تلفن همراه بسیاری دارد.