فراجهش
۱۹ بهمن ۱۳۹۶
توان ساز
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
نام تیم: متاب
صاحب ایده: محمدمهدی کیانی
تعداد اعضا: 4
زمان ورود به شتاب دهنده بهار 95
وضعیت: در حال شتابدهی

شاید پایه ای ترین اقدام در زمینه ی ژنتیک آزمایش PCR باشد. انجام این آزمایش قبل از هر گونه شناسایی بر پایه DNA ضروری است.
در شناسایی مجرمین از DNA باقی مانده از آنها، مطالعه جنین شناسی، یافتن بیماری ها بر پایه ی مطالعات ژنتیکی، آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج، بررسی تغییرات ژنتیکی و هزاران کاربرد دیگر باید در ابتدا غلظت DNA‌ محلول در ماده افزایش یابد و پس از آن بر اساس محلول حاصل شده بررسی های لازم انجام می شود.