جوجه دستیار شخصی
جوجه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
فیت شیپ
فیت‌شیپ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نیواد
نام تیم: نیواد
صاحب ایده: محمدجعفر مشهدی ابراهیم
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده آذر ۹۴
وضعیت: اتمام شتابدهی
نیواد در شتابدهنده شریف

زیرساختی را برای برنامه‌ها و بازی‌­های موبایل جهت برطرف کردن نیاز به نوشتن کدهای تکراری و پیچیده‌ی سمت سرور فراهم می‌کند. طراحی امکانات سیناپس براساس تجربیات سازندگانش در نقش طراح و توسعه دهنده‌ی برنامه های موبایل صورت گرفته است. با استفاده از خدمات ابری سیناپس زمان ساخت برنامه‌ها بسیار کوتاه‌تر می شود و باحذف دغدغه‌های امنیت، گسترش پذیری، طراحی پروتکل و … توسعه دهندگان می‌توانند تمرکزشان را بر بهبود کیفیت برنامه معطوف کنند. سیناپس با استفاده ی بهینه از منابع نرم افزاری و سخت افزاری، خدماتش را با کیفیت بیشینه و قیمت کمینه ارائه می‌کند.