بای رپیدو
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
دیداب
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نام تیم: ویش ورک
صاحب ایده: امیرحسن شیرانی
تعداد اعضا: 3
زمان ورود به شتاب دهنده آذر ماه 96
وضعیت: در حال پیش شتابدهی
ویش ورک یک پلتفرم برون سپاری پروژه برای ترجمه است، هدف ما این است که پروژه ها به بهترین نحو انجام شوند و همینطور با قیمت مناسب در اختیار کارفرمایان قرار گیرد، همچنین برای رضایت فریلنسران و دورکاران مترجم، ویش ورک هیچگونه وجهی را بعد از انجام پروژه ، از پروژه کسر نمی کند. اعتماد و رضایت شما برای ما در اولویت قرار دارد.