پلتفرم اجتماعی بهشت

IranTIP
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
ترجمیک
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: پلتفرم اجتماعی بهشت
صاحب ایده: محمدحسین جهانگیری
تعداد اعضا: 2
زمان ورود به شتاب دهنده اسفند۹۵
وضعیت: در حال شتابدهی

پلتفرمی برای ایجاد شبکه های اجتماعی تخصصی  در اندازه های کوچک و متوسط است که با تکیه بر بازی واره سازی شکل های خلاقانه ای از شبکه های اجتماعی ارائه می دهد.