گروه انگیزش چاه نفت وگاز

سالپا
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
IranTIP
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
نام تیم: گروه انگیزش چاه نفت وگاز
صاحب ایده: منصور احمدی‌زاده
تعداد اعضا: 5
زمان ورود به شتاب دهنده خرداد ۹۶
وضعیت: در حال شتابدهی

ساخت نرم‌افزار بومی اسیدزنی چاه نفت